ปัดฝุ่นๆ
หาเรื่องอัพอีกครั้ง ด้วยโปรเจคเรียนอีกงานที่ทรหดในการคิดและทำมากก ฮ่าๆๆ
 
รูปเยอะหน่อยนะคับ
 
 
โปรเจคออกแบบโรงพยาบาลสนามเพื่อผู้ประสบภัยสึนามิ
 
งานนี้เป็นงานกลุ่ม 4 คน
ต้องออกแบบตั้งแต่โจทย์ที่แต่ละกลุ่มจะมีจุดเด่นหรือรายละเอียดที่ไม่เหมือนกัน
กระบวนการคิดจนกระทั่งออกแบบสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายในให้สอดคล้องกัน
 
เป็นงานที่คิดละเอียดมากที่สุดก็ว่าได้เลยคับ = ="
 
 
เป้าหมายที่เริ่มแรกคือ ต้องทำร.พ.สนาม คือเป็นโรงพยาบาลชั่วคราว
สะดวกในการขนย้าย การติดตั้ง และประหยัด
 
ความสวยงามเป็นเรื่องตามมา เน้นในเรื่องการใช้งานให้เหมาะสม คนสามารถทำได้ง่าย
จึงช่วยๆกันคิดและตกลงกันว่า จะเลือกทำเจาะไปที่ 'สึนามิ'
 
จากการวิเคราะห์ สำรวจ บลาบลาบลาก็ได้ความว่าจะเพิ่มเติมในส่วนการบำบัดจิตใจ
เนื่องจากผู้ประสบภัยนอกจากจะสูญเสียญาติหรือคนรู้จัก+การได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย
สิ่งที่มีผลตามมาในระยะยาวคือ ผลกระทบทางจิตใจ ซึ่งควรได้รับการดูแลและเยียวยา
เพื่อที่อย่างน้อยขณะที่เข้ามาอยู่ในโครงการจนกระทั่งออกไปจะมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น
 
โปรแกรมจึงกลายเป็น โรงพยาบาลสนาม+สึนามิ+การฟื้นฟูจิตใจ
 
 
กระบวนการคิด จึงเริ่มจากการวิเคราะห์ฟังก์ชันของร.พ.ทั่วไปก่อน แบ่งหมวดหมู่
แล้วลดทอนจนเหลือสิ่งที่คิดว่าจำเป็นต่อโครงการของเราจริงๆ
 
ทำอย่างไรจึงจะสามารถฟื้นฟูจิตใจให้ได้มากที่สุด การใช้งานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคิด
จนกระทั่งได้คำว่า ISOLATE และ SHARE ซึ่งเป็นการจัดฟังก์ชันเพื่อตอบสนองการบำบัด
การสงบสติอารมณ์ และ การสร้างกำลังใจ
 
 
กลุ่มกิจกรรมที่ต้องการแยกออกมาเป็นส่วนตัว จัดให้เป็นการ isolate จากสิ่งรอบข้าง
เพื่อให้มีการสงบสติอารมณ์จากการได้รับบาดเจ็บ หรือเพื่อสร้างความเหมาะสมต่อการรักษา
 
 
บางกลุ่มกิจกรรมสามารถจัดให้อยู่ร่วมกันเพื่อสร้างพฤติกรรมการ share ขึ้นมา
การแลกเปลี่ยน การพบปะพูดคุยกัน การทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างกำลังใจ
 
นอกจากนี้ การจัดวางกลุ่มกิจกรรมลงไปในพื้นที่ จะต้องมีสามารถปรับเปลี่ยนได้
 
พื้นที่ที่เกิดเหตุ ตำแหน่งที่ตั้งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพที่เหลืออยู่
พื้นที่ว่างขั้นแรกอาจจะเป็นลำดับการเข้าถึงง่ายๆ เรียงเป็นเส้นตรง
 
หรือหากพื้นที่ที่แคบ จำกัดหรือมีลักษณะแปลกๆ สามารถบิดให้ฟังก์ชันเข้าหากัน
ส่วนของ isolate จะแยกออกจากกันและส่วน share จะเข้ามาชิดกัน
 
หรือหากเป็นที่โล่งกว้าง ก็สามารถสร้าง isolate และ share ให้ชัดเจนได้มากขึ้น
จึงได้เป็น diagram ต้นแบบ ดังนี้
 
 
ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆเท่าที่จำเป็นต่อความเป็น 'โรงพยาบาลสนาม' 
แนวคิดต่อมาคือรูปแบบสถ.
เนื่องจากการปิดล้อมแบบปกติจะทำให้คนรู้สึกอึดอัด เหมือนโดนล้อมกรอบอยู่ตลอดเวลา
เราจึงผลักการแบ่ง space ขึ้นไปด้านบนแล้วเปิดโล่งด้านล่าง
ความร้อนสามารถลอยขึ้นและระบายออกไปได้และด้านล่างลมก็ถ่ายเทได้ดี
ส่วนพื้นที่ด้านบนที่คลุม space เปิดช่องแสงให้ผ่านลงมาในปริมาณที่ต่างกันตามฟังก์ชัน
และเป็นอีกส่วนประกอบหนึ่งที่จะสร้างกำลังใจให้มีชีวิตอยู่ต่อไป 
รูปแบบอีกหนึ่งอย่างที่นำมาใช้คือแนวคิด room in room
เป็นการสร้าง space ซ้อนเข้าไปใน space เพื่อความ private ของบางฟังก์ชันที่ต้องใช้งาน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถปรับเปลี่ยนและยังมีความเชื่อมต่อกับภายนอกอยู่
 
ลักษณะของการคิด structure และ logistics พยายามคิดอะไรที่ 'ง่าย' ที่สุด
โครงสร้างเสาเหล็กขนาดเล็กที่พับดันขึ้นคล้ายร่มหรือโครงสร้างของเก้าอี้เอน
แต่ละชุด เสียบเข้าหากัน ใช้ผ้าใบเป็นส่วนคลุม
โครงสร้างส่วนของห้องผ่าตัด (OR) ที่เป็นชุดสำเร็จมาในตัว ดึงออกและเก็บได้
รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ที่จำเป็นเป็นแบบพักเก็บและกางออกมาใช้
 
detail ส่วนของ skin ที่เป็นผ้าใบรีไซเคิล อาจจะได้มาจากการรับบริจาคหรือซื้อมาในราคาถูก
นำมาเย็บต่อกันในลักษณะดังภาพเพื่อป้องกันน้ำรั่ว บางส่วนอาจจะมีความโปร่งแสง
สามารถจัดเรียงเป็น pattern ที่มีความทึบโปร่งมากน้อยแตกต่างกัน ตามแต่การใช้งาน
แสงที่ส่องผ่านก็จะมีปริมาณแตกต่างกัน
 
detail ส่วนของ interior space แบ่งพื้นที่ด้วยการใช้ถุงพลาสติก (ที่อาจจะรับบริจาคมาเช่นกัน)
คัดแยกขนาดที่เท่าๆกันนำมาผูกต่อกันแล้วร้อยเข้ากับโครงสร้าง
มีการเน้นในบางส่วนโดยใช้ถุงที่สีต่างกัน สามารถนำมาผูกเพิ่มและเก็บของเล็กๆน้อยๆได้
(สำหรับบางคนที่อาจจะมีของเล็กๆติดตัวมา ใช้แทนล็อกเกอร์) 
ส่วนของระดับความสูงต่อการใช้งานต่างๆ
โครงสร้างที่ออกแบบไว้ สามารถเพิ่มท่อเหล็กที่นำมาเสียบเข้ากับเสาในระดับต่างๆกัน
ตามการใช้งานที่ต่างกัน (เสาวางบนพื้น แผ่ต่อกันไม่ฝังดิน)
 
อีกแนวคิดในการสร้างพฤติกรรม
ให้ผู้ที่เข้ามาอยู่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ยกตัวอย่าง เก้าอี้ที่แขวนไว้ในส่วนบำบัด
คนสามารถเข้าไปจับ ยก พลิกกลับ กางออก เพื่อที่จะใช้นั่ง และใช้เสร็จก็เก็บเข้าที่
เป็นการแฝงพฤติกรรมการมี 'สติ' และการสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น
 
 
 
 
 
ผังพื้น แสดงตำแหน่งฟังก์ชัน
สามารถปรับเปลี่ยนได้ เพราะลักษณะดังกล่าวเกิดจาก unit ที่สามารถปรับได้
 
 
 
 
ต่อไปเป็น perspective ของโครงการและ model
 
 
ลักษณะภายนอกโดยภาพรวม
 
 
ส่วนทางเดินหลักภายใน ที่สามารถเห็นการใช้งานต่างๆ แต่ยังแบ่งพื้นที่การใช้งานอยู่
ส่วนทึบโปร่งที่แตกต่างกัน ทำให้แสงลอดเข้ามาในปริมาณที่ต่างกัน
 
 
ห้องผ่าตัด ที่เป็นโครงสร้างแยกชุดสำเร็จมาเลย
 
 
ส่วนพื้นที่พักผู้ป่วย (ward)
 
 
ส่วนบำบัดจิต และ รองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ
 
 
ส่วนรับประทานอาหารและครัว
 
 
 
 
 
final plate : ขนาด A2 ต่อกัน 3 แผ่น
 
 
โมเดล 1:125
ฐานขนาด A2 ด้านข้างคือตัวอย่างความหลากหลายในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งฟังก์ชัน
ด้านล่างคือรูปตัด บอกระดับและการใช้ space ภายใน
 
 
เปิดฝา (หลังคา) ออก !!!
 
 
 
 
 
เสร็จสมบูรณ์ในวันจันทร์ (6 ส.ค.) พร้อมส่ง เย่ !!!
(สภาพโทรมมาก ฮ่าๆๆ)
 
ชื่อร.พ.นี่ไม่แน่ใจว่ามาจากไหน คุ้นๆว่าขวดยาดมหรืออะไรซักอย่าง
ฮ่าๆๆๆ
แต่ก็ดูครอบคลุมได้ดีนะ เอาโลด ^^"
 
 
 
 
จูรี่ผ่านไปด้วยดีคับ
พองานเสร็จแล้ว รู้สึกดี เราผ่านมันไปได้แล้ว
 
ก็ตกใจเหมือนกันตอนทำๆกันอยู่ เพื่อนบางกลุ่มทำเสร็จแล้ว !!
นี่พวกเราทำอะไรกันอยู่ ฮ่าๆๆ
แต่ก็มีเวลาคุยเล่น ออกไปกินข้าว ทำอะไรปกตินะ
(เพียงแต่ตอนเรนเดอร์นี่ต้องเฝ้าคอมไม่ห่างจริงๆ T.T)
 
 
 
ก็นับว่าคิดกันเยอะนะ แต่ก็ทำเรื่อยๆ เจอปัญหาตรงไหนก็ถามๆกัน ช่วยกันคิด
diagram เพื่อนทำซะส่วนใหญ่ งานนี้ผมหนักไปทาง tive ซะเยอะ
ซึ่งงานนี้ก็พยายามลอง vray ใน sketchup เหมือนเดิม แต่เรนเดอร์นานมากกกกก
พลาดตรงที่ทำภาพใหญ่เกินจำเป็น และประสิทธิภาพของเครื่องก็เริ่มไม่ไหวละ
 
(ลุ้นมากตอนนั่งรถแม่เพื่อนขับไปส่งที่คณะ
ถือคอมเรนเดอร์ภาพสุดท้ายมาในรถ ภาวนาว่าอย่าดับนะ)
ฮ่าๆๆๆๆ
 
ดีใจจริงๆที่ได้ทำงานนี้
ขอบคุณปันปัน ปาว ใบตอง สำหรับการทำงานในครั้งนี้นะ ^^"
เจอกันอีกงานหน้า ฮะๆๆ
 
ขอบคุณค้าบบบ
 
 
 
แปะอีกงาน เป็นงานวิชา UNV DSGN อีกงานที่เพิ่งส่งไป
เป็น SKD รีดีไซน์ส่วนขายหนังสือของศูนย์หนังสือจุฬาฯ ตรงศาลาพระเกี้ยว
ออกแบบเพื่อคนพิการแขน-ขา ให้สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้น
 
 
งานกลุ่ม 4 คน ทำร่วมกับอิก กานต์ โดนัท
คุยงานไปก่อนหน้านี้ แต่ทำจริงๆภายในคืนเดียว ฮาร์ดคอร์มาก
แล้วก็เหมือนเดิม ตั้งเรนเดอร์ภาพใหญ่เกิน ถึงเช้าก็ยังไม่เสร็จ ยกไปเรนเดอร์ต่อในห้องสอบ
= ="
เป็นบทเรียนว่าถ้างานรีบๆ ควรใช้โพเดียมจะดีกว่ามาก
 
ขอบคุณมากเช่นกัน โทดทีที่รู้ตัวช้าไปหน่อย ถ้าใช้อาจจะเสร็จไวกว่านี้และมีเวลาแต่งเพิ่ม
ฮะๆๆ
 
 
 
 
จบแล้วสัปดาห์นี้
พักผ่อน (ซักวันสองวัน) เย่ !!!
 
 
 
ป.ล.1 วันนี้อัพก่อนวันแม่ เพราะไหนๆก็ได้กลับมาบ้านทั้งที
ป.ล.2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเหนื่อยโฮก ไม่ได้สัมผัสความรู้สึกนี้มานาน ส่งงานทุกวัน @_@
ป.ล.3 สวัสดีวันแม่คับ :D

Comment

Comment:

Tweet

@imaglelio ไม่ไหวอะชื่อนั้น ... sad smile

#3 By wein on 2012-08-13 19:54

ยาวมากกกกกกกกกกกกกกกกกก
ขอดูคร่าว ๆ
ติดอยู่ที่ว่า ทำไมชื่อกลุ่มไม่เป็น
ดาราฤดีหทัยรัตน์ ศรีหฤนารถ

#2 By IMAGLΣLIO on 2012-08-13 00:52

process design
กะ detail น่าสนใจจัง
รู้สึกว่า ตั้งชื่อกันเก่งแหะ
จรุงจิต จรุงใจ Hot! confused smile confused smile

#1 By Lumos on 2012-08-11 23:31